6 jobbiga frågeställningar vid otrohet

Följande artikel innehåller information om vad som händer med en partner som utsatts för svek och otrohet. Artikeln ger också råd om hur man bör agera utifrån specifika frågeställningar. Den information som finns i artikeln bygger på DBK Sverige’s inarbetade s.k. Parprocess och de verktyg vi använder för att läka skadorna som uppstått i parrelationer pga. kronisk otrohet.  

 Att överleva det svek som finns i otrohet är inte lätt och utifrån ditt brustna hjärta ställer du dig själv många olika frågor om ditt förhållande, din otrogna partner och om vad och hur du ska göra. 

 Naturligtvis är det en mardrömsupplevelse att lära sig att sin förment monogame partner svikit dig. Oftast är hemligheterna, lögnerna och den psykiska misshandeln kring otrohet mer upprörande än det faktiska beteendet eftersom du helt plötsligt får reda på att den person som du kanske trott allra mest på har förått dig. Otrohet förstör tilliten och den förrådda partnern infångas av en känslomässig och psykisk tornado. 

 Förutom humörsvängningar kan reaktionera innebära - 

✓    Att du förvandlas till Sherlock Holmes – undersöker telefoner, bankkortsräkningar, plånböcker, datorer, etc.

✓    Att du blir besatt till den punkt att du förlorar fokus på vardagen och försummar det dagliga livet

✓     Att du får sömnbrist – antingen klarar du inte att somna eller så vaknar du ofta, eller så sover du för mycket.

✓    Att du utvecklar depressiva drag eller depression

✓    Att du upplever ångest

✓    Att du isolerar dig socialt eller känslomässigt  

✓    Att du får vredesutbrott

✓    Att du ägnar dig åt olika sätt att undvika problemet - oftast genom att använda olika beteenden eller kemiska substanser för att bedöva sig

 Om du tvingas hantera en eller flera av ovanstående problem ska du inte tycka det är konstigt eller att du är ”annorlunda”. Det du upplever är helt normala svar på det trauma som otrohet och ett brustit hjärta för med sig. Båda du och ditt förhållande är i kris – utan egen förskyllan - och dina tankar, känslor och handlingar är en förväntad del av sorgeprocessen och läkningen.

 Troligtvis känner du dig förvirrad över det som händer, rädd för vad som kan hända nu och osäker på vad du ska göra.

 Här är sex frågeställningar som du förmodligen ställer dig själv och som handlar om att överleva otrohet och ett brustet hjärta (och förslag på hur du ska göra):

 1. "Ska jag stanna eller gå?"

Avvakta med den här frågeställningen tills dina känslor lugnat ned sig och dina tankar klarnat - såvida du inte redan planerade att avsluta relationen innan du upptäckte otroheten (erna).

På DBK rekommenderar vi vanligtvis en "avkylningsperiod” på minst sex månader, vilket ger dig och din partner en chans att tänka på vad ni vill, vad ni behöver och om ni kan läka förhållandet

 2. "Kan tilliten återställas?"

Svaret på denna frågan är - kanske. Om din partner förtjänar det. Och oavsett om det går eller inte så händer det inte så snabbt som ni båda två kanske hoppas på.

I själva verket kommer du troligtvis att kämpa med att lita på din partner i 9 till 18 månader - och det är om otroheten upphör och din partner blir fullständigt ärlig både med dig och eventuellt andra i förekommande fall.

 3. "Bör jag sätta några gränser?"

Absolut! Inga fler otrohetsaffärer till att börja med - de behöver upphöra! Och du kan göra det klart för din partner att sexuellt eller romantiskt beteende som involverar någon annan än dig - inklusive att använda porr, chatta på nätet, och/eller att ha profiler på dejtingsajter eller kontaktappar (även om de inte används) – är otrohet.

Du bör också be om att hemligheter, lögner, att föra bakom ljuset, att ägna sig åt s.k. ”tokiggörande”, och alla andra sätt att manipulera dig ska upphöra. Andra gränser som du behöver överväga inkluderar att din partner hör av sig regelbundet under dagen, att du får full insyn i ekonomin, att installera internet filter- och/eller övervakningsprogramvara på datorerna, plattor och nallar - och annat som kan hjälpa dig att känna dig trygg.

 4. "Var kan jag hitta stöd?"

Ja, du har ett brustit hjärta nu. Men vad du än gör, gå inte ut offentligt på sociala medier eller någon annanstans. Den typen av beteende kan i slutändan skada dig själv, din relation och kanske t.o.m. din familj (och inte bara den som svikit dig). Oavsett hur bra det känns för stunden. 

Det är mycket bättre att dela privat tillsammans med vänner och familjemedlemmar som lyssnar och ger stöd. Alltså de du kan prata med som inte dömer eller ger oönskad råd. Det är ännu bättre att ringa DBK och prata med en utbildad och kunnig anhörigterapeut, som kan lyssna och ge objektiv, opartisk feedback till förmån för din läkning.

 5. "Bör jag kräva att min partner ska berätta allt för mig?"

Om du vill veta vad som hänt är det rimligt att be om och få den informationen. På DBK är fullständiga terapeutiska avslöjanden integrerad i läkningsprocessen för par bl.a. vid kronisk otrohet. Detta som ett led i att återskapa tillit. Processen med fullständiga avslöjanden bör inte genomföras utan vägledning av erfarna terapeuter som förstår otrohetens natur och dess efterdyningar. DBK’s terapeuter kan vägleda dig och din partner genom denna process. 

 6. "Vad ska jag säga till barnen?"

Först och främst behöver du förstå att allt du säger nu inte kan tas tillbaka senare. Var därför försiktig när du pratar med dina barn. De behöver inte (alternativt vill förmodligen inte) höra grafiska detaljer eller alltför dömande ord.

Vanligtvis är det bästa sättet att berätta för barnen om du och din partner sätter er ner tillsammans med era barn och berättar för dem att ni har problem, att ni arbetar med problemen och att ingenting av detta är deras fel. Om de har frågor - och det kommer de sannolikt att ha - kan ni svara på ett sätt som är lämpligt med tanke på deras ålder. Boka gärna in en tid på DBK om ni som par känner er osäkra på hur ni ska göra med detta. Våra erfarna terapeuter kan vägleda er i hur man gör i relation till barn och ungdomar. 

 Avslutningsvis så förstör otrohet tillit och gör att den svikna partnern spinner iväg i en känslomässig berg -och dalbana. Mitt i stormen är det svårt att veta hur man ska göra och inte göra. Man vill gärna reagera utifrån affekt. Gör inte det. Däremot är det så klart helt OK att reagera och sätta gränser – att inte agera direkt, utan fundera för att sedan agera. Gå från impuls till reflektion för att sedan handla, istället för att gå från impuls till handling.     

Kvinnors konsumtion av porr, cybersex, dejtingappar och "sexting" ökar

Fler och fler kvinnor konsumerar porr, ägnar sig åt cybersex, använder sig av dejtingappar med ”sexting”. Med tanke på de tekniska framstegen är det inte förvånande att dessa missbruksbeteenden ökar! Nedan är en länk till en intressant intervju med Dr. Stefanie Carnes, Ph.D., CSAT-S är ordförande för International Institute for Trauma and Addiction Professionals (IITAP) och senior rådgivare på Meadows Behavioural Healthcare, där hon arbetar med människor som kämpar med sexberoende, kärleksberoende och intimitetsstörningar och deras anhöriga.

https://www.thefix.com/sex-addiction-porn-and-online-dating-interview-dr-stefanie-carnes

Avsnitt 1: Sexberoendepodden. Hur Det Hela Började

Året var 2000. DBK Sveriges blivande grundare Erik Sundby hade just avslöjats med sitt sexberoende i pressen och upptäckte i samband med detta att det fanns ingen hjälp i Sverige - än mindre för hans partner Ewa Bystedt. Deras separata resor i tillfrisknande och läkning - samt deras resa som par - ligger till grund för de principer för par som finns i DBK Sveriges s.k. “Par-process”.

https://soundcloud.com/user-148947036

http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:670137635/sounds.rss

Artikelserie för partners: Analysera styrkan i ditt förhållande

Del 3: Analysera styrkan i ditt förhållande

I den här delen av vår artikelserie för par kommer vi att förklara hur man kan göra för att granska sin relation och bestämma sig för hur man vill att framtiden för den ska gestalta sig. 

Först efter det att de sexuella hemligheterna och lögnerna har lagts på bordet i samband med det vi kallar för ett "terapeutisk avslöjande" (se del 2 i denna artikelserie: Att förstå vikten av fullständiga avslöjanden) och paret har börjat arbeta med sina egna program för tillfrisknande eller läkning kan man som par börja titta på och arbeta med sin relation. Man kan gemensamt bestämma sig för hur man vill ha det i framtiden. På DBK Sverige är detta en viktig del av det vi kallar för ”par-processen”.

 När sexberoende eller porrberoende upptäcks i en par-relation har det en förödande effekt på själva kärnan. Eftersom stora delar av den gamla relationen byggde på lögner och hemligheter måste den dö och begravas. Däremot kan man bestämma sig för att arbeta med att bygga upp en ny relation om delar av själva kärnan finns kvar. 

 Även om varje par har sitt eget sätt att kommunicera och arbeta igenom saker tror vi påDBK Sverige att det finns framför allt fyra komponenter i par-relationer som man behöver ha i åtanke när man ska fundera igenom sin relations framtid. Genom att fundera på varje komponent kan ni som par få en tydligare uppfattning om hur ert förhållande är uppbyggt - vad era styrkor var före avslöjandet och vad era styrkor är nu. Här följer några frågor som ni kan använda för att komma igång och analysera styrkan i er relation:  

 Samhörighet/Samstämmighet

Hur kommunicerar ni med varandra?

Vad händer när ni har olika synpunkter eller åsikter?

Har ni olika intressen? Saker ni gör på fritiden? Hobbys? 

Har ni liknande värderingar om hur man lever livet?

Vilka personliga mål har ni?

Hur skulle ni beskriva era olika personligheter?

 Intimitet

Uttrycker du känslor på samma sätt som din partner?

Är du i kontakt med din partners känsloliv?

Skulle du säga att du är på samma våglängd som din partner?

Hur ofta delar du dina tankar och idéer med din partner?

Hur visar du tillgivenhet med din partner fysiskt?

Hur mycket tid tillbringar ni tillsammans för att ha kul?

Har du liknande intressen eller passioner t.ex. när det gäller politik, religion, miljövård, välgörenhetsarbete, mm?

 Livsstil 

Hur nöjd var du när det gäller följande områden innan sexberoendet upptäcktes i ert förhållande:

 

·      När det gäller hemmet

·      När det gäller föräldraskap

·      När det gäller vänner

·      När det gäller hobbys och olika sätt att fördriva tiden 

·      När det gäller svärföräldrar

·      När det gäller pengar och arbete

 Kommunikation

Hur känns det för dig att informera och uppdatera din partner om vad som pågår på en daglig basis? t ex Om vilken tid du kommer hem; om du ska åka och handla på hemvägen; om ditt möte har ställts in, etc.

Hur bekväm är du med att ta tid för en pratstund? t ex allmänt prat om hur din dag har varit; eller om nyheterna; eller om vad grannarna hittat på...

Hur känns det för dig att ha mer djupare samtal med din partner? t.ex att dela med dig av dina personliga tankar och känslor om dig själv och hur du har det i ditt liv.

Hur bekväm är du med att dela med dig om intima detaljer med din partner? Kan du tillåta dig att vara sårbar genom att dela djupt personliga tankar, känslor och tidigare smärtsamma händelser eller upplevelser? 

Hur bekväm är du i konflikter? Kan ni som par diskutera meningsskiljaktighet (stora och små) på ett hälsosamt och respektfullt sätt? 

 Var och en av dessa komponenter är viktiga för att par skall trivas i förhållandet. På DBK Sverige kan ni som par undersöka och fokusera på var och en av dessa komponenter närmare och i en trygg miljö.

 Nästa artikel eller del 4 i vår artikelserie för par kommer att handla om beslutet att stanna kvar eller lämna relationen. 

Vi kommer att visa hur vi på DBK vägleder par att fatta beslutet att antingen stanna i relationen eller komma till insikt att det är dags att avsluta relationen. Vi kommer även att ge vägledning om hur man avslutar på ett bra sätt och hur man informerar barn och familj om dettaj beslut.

Artikelserie för partners Del 2: Att förstå vikten av fullständiga avslöjanden

Nu kommer del 2 i vår artikelserie, som är en vägledning för par att navigera genom upptäckten av sexberoende i deras relation.

 Det är inte självklart att det som partners till sexberoende personer känner mest smärta över nödvändigtvis är VAD den sexberoende gjort, utan det faktum att man har ljugit för dem. Att man har förts bakom ljuset är orsaken till det mesta av känslan av svek. Följaktligen är en vanlig fråga som partners brukar ställa den sexberoende - "Har du verkligen berättat allt?".

 Låt oss till en början titta på hur partners brukar få reda på en persons sexberoende. I parrelationer kan detta ske på fyra olika sätt:

 * Att få det kastat i ansiktet - du går in i ett rum och upptäcker att din partner ägnar sig åt ett videosamtal med en för dig okänd kvinna. Han är naken. Din partner berättar sedan allt han gjort. 

*Stapplande avslöjanden - du hittar några sexuellt relaterade sms på din partners telefon och din partner berättar lite om sitt sexuella beteende. Du tror att du vet allt. Några veckor senare bekänner din partner lite mer för dig. Osv. Denna typ av informationsavslöjande kan fortsätta i veckor, månader eller t.o.m. år.

*Stapplande exponeringar - du har upptäckt några av den sexberoendes beteenden och den sexberoende har erkänt i samband med detta. Du börjar då agera detektiv och avslöjar allt mer och konfronterar den sexberoende partnern, som då erkänner de sanningar du hittat. Återigen kan detta fortsätta i veckor, månader eller t.o.m. år.

Att bryta igenom via detektivarbete - partnern känner på sig att något inte står rätt till i relationen. Genom sina undersökningar för att ta reda på vad som pågår bryter de igenom lögnerna och upptäcker den sexberoendes beteenden. Den sexberoende erkänner sedan beteendet.

 Oavsett hur avslöjandet går till är det traumatisk för partnern och skambeläggande för den sexberoende - och det ödelägger relationen. Det bästa sättet att komma vidare som par (efter det att båda parterna hittat sin respektive väg i tillfrisknande - se föregående artikel om läkningsprocessen) och få svar på frågan om man vet allt är genom att påbörja en ”par-process”. Dels för att kunna göra en ”terapeutisk avslöjande", dels för att kunna ta del av DBK Sveriges verktyg för att reparera de skador som finns i relationen. 

 Vad är ett "terapeutiskt avslöjande" och vad innebär ”par-processen”? 

En "terapeutisk avslöjande" är där den som är sexberoende ger en fullständig redogörelse för sitt utagerandebeteende - lägger alltså korten på bordet och redogör för de sexuella aktiviteter som hen hemlighållit och ljugit om i parrelationen. 

”Par-processen” är DBK Sveriges program för hur detta går till. Den innehåller alla de olika delarna i läkningsprocessen för parrelationer. 

För den sexberoende är det en process att hitta och samla information om sina utageranden. Informationsinsamlingen underlättas av en utbildad sexberoendeterapeut. Deras roll är att se till att partners till sexberoende personer och den sexberoende själv gör detta arbete i en trygg miljö under hela par-processen. 

Vinsterna med par-processen för parrelationen 

* Sätter en punkt för hemligheterna och lögnerna 

* Ger ett tryggt utrymme för att bearbeta all eventuell ytterligare information som kan avslöjas

* Gynnar jämlikhet i relationen när båda parter vet vad som hände - frihet från hemligheter

* Tillåter beslut om framtiden baserat på sanningen

* Skapar större möjligheter till intimitet och att växa från den delade kunskapen om det förflutna

Vinsterna med par-processen för partnern

* Sätter en punkt för dig att sluta jaga alltmer information

* Skapar en trygg miljö för att utforska andra frågor som behöver ställas och bearbetas

* Ger möjlighet att reflektera över, överväga och etablera personliga gränser utifrån korrekt information 

Vinsterna med par-processen för den sexberoende mannen

* Sätter en punkt för behovet av ytterligare avslöjanden eller exponering

* Ger möjlighet att bryta det hemliga livet genom att ”bita huvudet av skammen”

* Avlägsnar risken att hemligheter och lögner ska upptäckas eller avslöjas senare

* Uppmuntrar till ärlighet och sårbarhet inom relationen

* Gör det möjligt för verklig intimitet att utvecklas eftersom båda parter kan bli älskade för den man verkligen är, inte den man låtsas vara.

Mer detaljer om vad "terapeutiska avslöjanden" och vad ”par-processen” innebär kan du få genom att antingen ringa till oss på DBK Sverige, eller genom att mejla info@dbksverige.se


Nästa artikel i denna serie handlar om att analysera styrkan i ditt förhållande.

När en "terapeutisk avslöjande" har slutförts, och paret är förankrade i sina egna läkande resor i tillfrisknandet, kan paret börja titta på sin relation på djupet. 

Vi kommer att föreslå hur man kan undersöka relationen och bestämma hur man ska ha det i framtiden.Flower-Hands.jpg

Artikelserie för partners-del 1

Nu lanserar DBK Sverige vår nya artikelserie om att hjälpa par att navigera efter det att sexberoende upptäckts i deras relation. Vi har sedan länge myntat ett begrepp som vi kallar för anhörigtrauma. Anhörigtrauma kännetecknas av de posttraumatiska reaktioner som anhöriga - oftast partners till sexberoende personer - utsätts för.

IMG_0084.JPG
Till att börja med:

Att navigera din väg igenom läkning

 

När du upptäcker att din partner är en sexberoende eller en porrberoende är det en sak som är säkert - livet kommer inte att vara detsamma igen. Som partner har du förmodligen fått en chock, medan den som är sexberoende står inför skamkänslor och rädsla för vad som kommer att hända nu. Så hur kan er relation överleva den smärta och trauma som följer med i spåren av de nyupptäckta eller välkända sexuella hemligheter som alltid finns med när sexberoende avslöjas i nära relationer?

 

Många par vänder sig till olika typer av rådgivning eller terapier för stöd. Men innan något arbete kan göras för att återuppbygga er relation behöver båda hitta och fokusera på sina egna enskilda resor. Detta med undantag av de parsamtal eller rådgivning som är till för att hjälpa dig hantera den akuta och omedelbara förödelsen som beroendet skapat i er relation. Men själva arbetet med att bygga upp förtroende utförs mer effektivt när båda parter har åtagit sig sina egna resor i tillfrisknandet. DBK Sverige är en specialistklinik för sexberoende och det vi kallar för anhörigtrauma som har många års samlade erfarenhet och kunskap om rådgivning och behandling för par och enskilda.

 

Din läkning som partner

 

När vi upplever chock kan våra kroppar, vår hjärna och våra sinnen reagera på ett antal olika sätt. Det är väldigt normalt att känna att du är på en känslomässig berg -och dalbana; ena stunden känner du dig bedövad bara för att i nästa ögonblick brista ut i tårar. Du kan känna att du går runt i en dimma och har svårt att koncentrera dig. Hundra olika frågor snurrar runt i ditt huvud. Frågor om vad sexberoende är och varför det här händer. All den trygghet du kände i relationen är bortblåst. Du kan inte längre lita på din partner.

Läkning eller tillfrisknande för partners till sexberoende personer innebär bl.a. att du behöver lära dig nya färdigheter. Hos oss på DBK Sverige har vi de verktyg som behövs för att du ska kunna överleva traumat. Vi har en devis som är ganska träffsäkert när det gäller detta: ”Istället för att bara överleva stormen kan du lära dig dansa i regnet.”

 

Det finns ett antal viktiga färdigheter vi behöver lära oss i läkning för anhörigtrauma:

 

•    Att överleva traumat

•    Att förstå dina specifika reaktionsmönster

•    Att använda motkrafter eller interventioner för att hantera dessa reaktionsmönster

•    Att reparera självkänsla och identitet

•    Att arbeta med framtidsperspektivet - din målbild i läkning

 

Även om det till att börja med innebär att du först och främst behöver lära dig färdigheter för att helt enkelt överleva traumat, så är nästa steg att förstå dina specifika reaktionsmönster och kunna hantera dessa. Vidare kommer ditt behov av att reparera din egen självkänsla, din identitet. Nästa steg i läkning handlar om att skaffa dig en målbild. Hur vill du att din framtid ska se ut? Och arbeta för att uppnå detta.

 

På DBK Sverige har vi sedan länge en utarbetad behandlingsprogram för att lära dig utveckla de nya färdigheterna som du behöver. Ring eller mejla oss gärna för information och vägledning!

 

Till den sexberoende

 

Sanningen (eller en del av sanningen) om dina utageranden är nu "uppe på bordet". Du jonglerar en rad känslor, men de mest tydliga är nog rädsla och skam. Rädsla för vad som kommer att hända nu och skam över att din hemlighet har upptäckts. Men samtidigt finns också en stor möjlighet till förändring och läkning. Vägen framåt i tillfrisknande för den som är sexberoende innehåller en stor dos hopp.

 

På DBK Sverige har vi inte bara ett program för tillfrisknande. Vi har en färdplan för att du ska kunna hitta trygghet och en ny livsstil. Varför inte ringa oss för att boka in dig på en bedömning? Eller för att ställa de frågor du behöver svar på? Eller för att helt enkelt bara bryta isoleringen och prata med någon som vet vad det handlar om?

Nästa artikel: Att förstå vikten av fullständiga avslöjanden

När en sexberoende gör ett "terapeutiskt avslöjande" tillsammans med sin partner och våra terapeuter görs detta på en trygg plats där vi kan hjälpa paret att komma vidare. I nästa artikel kommer vi att fokusera på när, var och hur ett fullständigt avslöjande behövs för parskapets resa in i tillfrisknande. Vi kommer att beröra det vi kallar för ”Par-processen”.